پارچه جودون

پارچه جودون آیدین به وزن 10±290 گرم  در چند رنگ جهت مصرف مانتو زنانه.