پارچه جودون

پارچه جودون آیدین به وزن 10±290 گرم  در چند رنگ جهت مصرف مانتو زنانه.

 

پارچه مورب

پارچه مورب آیدین به وزن 10±290 گرم  در چند رنگ جهت مصرف مانتو زنانه.

 

تترون شطرنجی و راه راه

پارچه های تترون شطرنجی و راه راه به وزن 10±200 گرم  با بیش از 35 رنگ جهت مصرف برای خرج کار مانتو مدارس و پیراهن پسرانه،  لباسهای بیمارستانی،  هتلها و رستورانها.

 

پارچه طرح فاستونی

طرح فاستونی آیدین به وزن 10±420 گرم  در چند رنگ جهت مصرف شلوار تک مردانه وکت و شلوار مدارس پسرانه.

 

تترون عرض 180

پارچه مقنعه ای آیدین به وزن 10±240 گرم  با بیش از 40 رنگ با عرض 180 سانتی متر کامل برای مصارف مقنعه ای کل کشور.

 

تترون عرض 3 متر

پارچه های 3 متر عرض آیدین به وزن 10±370 گرم  با بیش از 20 رنگ با عرض 300 سانتی متر کامل جهت مصرف در لباسهای بیمارستانی، هتلها، رستورانها، کالای خواب  و مصارف دیگر

 

تترون عرض 150

پارچه تترون آیدین به وزن 10±200 گرم  با بیش از 40 رنگ با عرض 150 سانتی متر کامل جهت مصرف برای پیراهن پسرانه در مقاطع مختلف تحصیلی و مصارف مختلف بیمارستانی، هتلها، رستورانها و ارگانها.

 

پارچه پرشیا مکانیک

پارچه پرشیا ( مکانیک ) به وزن 10±240 گرم  با هفت رنگ الوان جهت مصرف برای روپوش مدارس دخترانه در مقاطع مختلف تحصیلی.

 

کج راه

پارچه ترگال کجراه آیدین به وزن 10±290 گرم با بیش از 40 رنگ با عرض 150 سانتی مترکامل جهت مصرف برای روپوش مدارس پسرانه ، شلوار پسرانه و مردانه ، لباس کار کارخانجات و فرم هتلها، رستورانها، شرکتها و ادارات.

 

تترون براق

پارچه های تترون براق به وزن 10±200 گرم  با بیش از 40 رنگ جهت مصرف پیراهن پسرانه و مردانه.

 

ترگال

پارچه ترگال ساده آیدین به وزن 10±250 گرم با عرض 150 سانتی متر کامل جهت مصرف برای روپوش مدارس دخترانه در مقاطع مختلف تحصیلی، لباس فرم بانوان در کلیه بیمارستانها، هتلها، رستورانها، شرکتها و ادارات با بیش از 90 رنگ و با کیفیت رنگ عالی.(رنگ و تکمیل شرکت حیدر)